Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Διπλωματικών Εργασιών


Α Βραβείο στον Κωνσταντίνο Μάριο Αγγελόπουλο για την διπλωματική εργασία με τίτλο:  Αποδοτικά πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων από Κινητά Δίκτυα Αισθητήρων.

Β’ Βραβείο: στους:

Δημήτριο Αμαξιλάτη, για την διπλωματική εργασία με τίτλο:  Distributed Algorithms for Heterogeneous Wireless Sensor Networks

και Ιωάννη Παπαβασιλείου για την εργασία με τίτλο: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Επικοινωνίας Ετερογενών Αδόμητων Ασύρματων Δικτύων

Και Έπαινος στους εξής:
Δημήτρη Μπούση, για την εργασία με τίτλο: Ανάπτυξη Κατανεμημένης Εφαρμογής Διασύνδεσης Ετερογενών και Απομακρυσμένων Πειραματικών Υποδομών στο Περιβάλλον Google Web Toolkit

Αποστόλο Μάστορη, για την εργασία με τίτλο: Ανάπτυξη Ενθέτου σε Διαδικτυακό Περιηγητή για την Υποστήριξη Κοινωνικής Περιήγησης

Κωνσταντίνο Νάκο, για την εργασία με τίτλο: Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) και Σημαντικός Ιστός

Φραγκίσκο Μαλλιαρό, για την εργασία με τίτλο: Δομική Ανάλυση Χρονικά Εξελισσόμενων Γραφημάτων: Ιδιότητες, Μοντέλα και Εφαρμογές

Συγχαίρουμε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και ιδιαίτερα τους φοιτητές που διακρίθηκαν.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της εκδήλωσης βράβευσης των εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου