Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Ομιλία του Felix Wu για Κοινωνικά Δίκτυα και Ασφάλεια

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 στις 10.00π.μ. στην αίθουσα Ι-12 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε διάλεξη του Καθηγητή Felix Wu με τίτλο

"On Leveraging Social Informatics for Cyber Security"

Abstract:
A fundamental challenge of trustworthy computing is to develop a systematic and yet practical/usable approach on determining whether or not, and how much a piece of information (e.g., software program or information content) should be trusted.
The focus of this talk is our trust management architecture, called DSL (Davis Social Links) based on social informatics, i.e., information about human social relationships and the interactions based on those relationships. Under the DSL architecture, we will discuss how to enhance the trustworthiness of distributed applications running on top of today’s Internet, and furthermore, how to re-design a brand new trustworthy Internet architecture based on social informatics. The speaker performed some small demos during his talk.

Felix Wu is currently a Professor of Computer Science at UC Davis. He has been doing 'experimental' system research, i.e., building prototype systems to justify and validate novel architectural concepts. Since 1995, he and his students/postdocs have built many experimental systems in the areas of fault tolerant network, IPSec/VPN security policy, attack source tracing, wireless network security, intrusion detection and response, and online social network systems. His research has made real impacts to the Internet community. As an example, in 1996, his research team discovered and announced a critical flaw on most commercial OSPF (Open Shortest Path First) routers. In 2000, when DDoS (Distributed Denial of Services) attacks disabled many commercial web sites, his IPSec-based DECIDUOUS
(DECentralized IDentification of intrUsion sOUrceS) system brought several attentions by demonstrating its capability to partition DDoS attack flows. His most recent works are
(1) developing new virtual machine technologies to enhance system security, and
(2) leveraging online social network as the key to re-design the Internet architecture
(the DSL project: Davis Social Links). The latter is currently being supported by NSF/FIND, NSF/BBN/GENI, US. Army/ARO MURI, and the newly awarded ARL's Network Science CTA.
Prof. Wu received his BS from Tunghai University, Taiwan, in 1985, and PhD from Columbia University in 1995, all in Computer Science. He currently has 100+ conference and journal publications.