Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Υλικό ημερίδας 14 Ιουλίου 2010

Το υλικό της ημερίδας της 14 Ιουλίου 2010
έχει αναρτηθεί (διαφάνειες-πρόγραμμα)

επίσης φωτογραφίες από την ημερίδα

Αναρτήστε τα δικά σας σχόλια εδώ...

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Ημερίδα : Η Επιστήμη του Παγκόσμιου Ιστού - Πάτρα 14 Ιουλίου

Πάτρα Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010, 9.30-17.00

Ξενοδοχείο Achaia Beach, Οδός Μήλου, Καστελόκαμπος, Πάτρα

Επιστημονική Ημερίδα:

Η Επιστήμη του Παγκόσμιου Ιστού

Δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόγραμμα

Δηλώστε συμμετοχή με σχόλιο στην ανάρτηση αυτή (η δήλωση συμμετοχής έχει ολοκληρωθεί)