Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ημερίδα "Παγκόσμιος Ιστός και Μελλοντικό Διαδίκτυο" - Πάτρα 10 Δεκεμβρίου 2010

Ημερίδα
Παγκόσμιος Ιστός και Μελλοντικό Διαδίκτυο
10 Δεκεμβρίου 2010
Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα

9.00-9.30 Εγγραφές - καφές
9.30-10.00 Καλωσόρισμα, Εισαγωγή (Πρυτανικές Αρχικές, Συντονιστές Δικτύου)
10.00-11.00 Γεώργιος Μητακίδης (Παν.Πατρών, ΕΑΙΤΥ) Web Science :Status and Prospects
11.00-12.00 Παύλος Σπυράκης (Παν. Πατρών, ΕΑΙΤΥ), Trust in the web
12.00-13.00 Ιωάννης Αντωνίου (ΑΠΘ) Μαθηματική μοντελοποίηση του διαδικτύου

13.00-14.00 Ελαφρύ γεύμα

14.00-15.00 Ευάγγελος Μαρκάτος (ITE, Παν. Κρήτης) Managing Threats and Vulnerabilities in the Future Internet
15.00-15.30 Λέανδρος Τασιούλας (Παν. Θεσσαλίας) Competition and Cooperation in Network Design
15.30-16.00 Στέλιος Σαρτζετάκης (ΕΔΕΤ) ΕΔΕΤ: Δυνατότητες και Προοπτικές του Νέου Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου (Academic Future Internet)

16.00-16.30 καφές

16.30-17.00 Νάνσυ Αλωνιστιώτη (ΕΚΠΑ) Self-Management and federation in Future internet infrastructures
17.00-17.30 Συζήτηση - κλείσιμο

Η ημερίδα απευθύνεται σε μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται για θέματα έρευνας και ανάπτυξης του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού. Εκτός από τα μέλη του δικτύου, η εγγραφή είναι ανοικτή και σε άλλα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας (υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων για οργανωτικούς λόγους). Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω σχολίων στην ανάρτηση αυτή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Στο σχόλιο σας περιγράψτε τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα και την ιστοσελίδα σας, και email.