Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Διαγωνισμός Διπλωματικών Εργασιών 2011 στην επιστήμη του Ιστού και Μελλοντικού Διαδικτύου

Προκηρύσσεται διαγωνισμός με στόχο την ανάδειξη και βράβευση σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιστού και του Μελλοντικού Διαδικτύου που έχουν εκπονήσει τον τελευατίο χρόνο διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών με εστίαση στο αντικείμενο του δικτύου.
Όροι του διαγωνισμού
1. Η διπλωματική/πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει ως κύριο αντικείμενο της την επιστημονική περιοχή της επιστήμης του ιστού και μελλοντικού διαδικτύου.
2. Να έχει εκπονηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 (εξέταση να έχει γίνει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας).
3. Να έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών
4. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (είτε οι ίδιοι οι φοιτητές/σπουδαστές είτε τα μέλη ΔΕΠ που επέβλεψαν τις εργασίες) να υποβάλουν την εργασία αποστέλλοντας περίληψη, λέξεις κλειδιά και το πλήρες κείμενο της εργασίας στην ιστοσελίδα http://www.easychair.org/conferences/?conf=websciencenetdiploma (author1= ο φοιτητής και author2= ο επιβλέπων καθηγητής)
5. Η κάθε εργασία θα αξιολογηθεί με κριτήριο την πρωτοτυπία και επιστημονική αρτιότητα από τουλάχιστο δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Διαγωνισμού που είναι διακεκριμένοι επιστήμονες της περιοχής αυτής εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών
6. Έχει συσταθεί επιτροπή οργάνωσης του διαγωνισμού (εκ μέρους του δικτύου) που θα επιβλέψει την καλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα ορίσει τα βραβεία και θα οργανώσει εκδήλωση βράβευσης των επιλεγμένων εργασιών και δημόσιας παρουσίασης τους.
7. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού που θα κρίνει τις εργασίες απαρτίζεται από διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών, μέχρι σήμερα  τα μέλη της επιτροπής είναι:
Ιωάννης Αντωνίου   (ΑΠΘ) tbc 
Λέανδρος Τασιούλας (Παν. Θεσσαλίας) tbc 
Στέλιος Σαρτζετάκης (ΕΔΕΤ) tbc  
Νάνσυ Αλωνιστιώτη (ΕΚΠΑ)  
Αθηνά Βακάλη (ΑΠΘ)   
Παναγιώτης Τσανάκας (ΕΜΠ)  

8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εργασίας είναι η 23 Δεκεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου