Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Εναρκτήρια συνάντηση του δικτύου WebScienceNet


Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 έγινε η εναρκτήρια συνάντηση του ενδοπανεπιστημιακού δικτύου Web Science Net. Στη συνάντηση πήραν μέρος τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών: Νικόλαος Αβούρης – συντ., Οδυσσέας Κουφοπαύλου – συντ., Σπύρος Δενάζης, Ιωάννης Ρούδας, Μιχάλης Κουκιάς, Κυριάκος Σγάρμπας, Ιωάννης Γαροφαλάκης, Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Νικόλαος Τσέλιος, Νικόλαος Γιαννακόπουλος.

Παρουσιάστηκε στην αρχή το πλαίσιο και οι βασικοί άξονες του δικτύου, καθώς και τα μέλη του από τον συντονιστή Ν.Αβούρη. Έγινε στη συνέχεια συζήτηση για τους άξονες δράσης του πρώτου χρόνου.
Αποφασίστηκε να οργανωθεί Ημερίδα με θέμα την Επιστήμη του Ιστού και τις Τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο με ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας.

Ακόμη αποφασίστηκε να προταθούν ομάδες εργασίας σε επί μέρους θέματα, από όλα τα μέλη του δικτύου. Μια αρχική κίνηση είναι να σταλεί πρόσκληση στα μέλη του δικτύου καθώς και σε άλλα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών για εκδήλωση ενδιαφέροντος με επισύναψη των κύριων ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην περιοχή αυτή.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για πιθανά θέματα ομάδων εργασίας. Προτάθηκε η δημιουργία ομάδας για θέματα εκπαίδευσης στις επιστήμες του διαδικτύου (συντονιστής Ι. Γαροφαλάκης)
Ομάδα για ομάδες χρηστών εργαλείων διαδικτύου (συντονιστής Π. Τριανταφύλλου) με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας για αξιολόγηση τεχνολογιών.

Επίσης στα πλαίσια του δικτύου προτάθηκε να δημιουργηθούν αποθετήριου εργαλείων που έχουν ήδη προκύψει από διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές (πρόταση από Π. Τριανταφύλλου).

Στη συνέχεια έγινε εκλογή 5μελούς εκτελεστικού οργάνου του δικτύου. Τα μέλη του είναι οι Ν. Αβούρης, Ο. Κουφοπαύλου, Ι. Γαροφαλάκης, Π. Τριανταφύλλου και Ν. Τσέλιος.

Στην επόμενη ολομέλεια που θα προσκαλέσει το όργανο τα θέματα για συζήτηση θα είναι η οργάνωση της ημερίδας και ο ορισμός του Επισημονικού Συμβουλίου του δικτύου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου