Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

31 Μαΐου: 2η Ολομέλεια του Δικτύου Ιστού
Τη Δευτέρα 31 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων έγινε η 2η Ολομέλεια του Δικτύου Ιστού. Στην συνάντηση ήταν παρόντες τα εξής μέλη του δικτύου: Ν. Αβούρης, Ο. Κουφοπαύλου, Ι. Γαροφαλάκης, Ν. Τσέλιος, Ι. Χατζηλυγερούδης, Χ. Μπούρας, Μ. Κουκιάς, Β. Δασκάλου, Σ. Δασκαλάκη, Σ. Δενάζης, Κ. Σγάρμπας, Π. Τριανταφύλλου (απ. δικαιολογημένα).
Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η οργάνωση της Επιστημονικής Συνάντησης του Δικτύου, προτάθηκε και έγινε δεκτό μετά από εκτεταμένη συζήτηση να γίνει συνάντηση πριν το καλοκαίρι (μέσα Ιουλίου) με παρουσιάσεις των μελών του δικτύου. Η κάθε παρουσίαση να έχει διάρκεια περίπου 30' και να περιλαμβάνει προηγούμενες και τρέχουσες δραστηριότητες στο αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας του ιστού, προοπτικές και προτάσεις για κοινές δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου.
Ορίστηκε επιτροπή οργάνωσης από τους: Ν. Αβούρη, Ο. Κουφοπαύλου, Ι. Γαροφαλάκη, Π. Τριανταφύλλου, Ν. Τσέλιο και Β. Δασκάλου η οποία θα στείλει πρόσκληση στα μέλη του δικτύου και της πανεπιστημιακής μας κοινότητας και θα πάρει αποφάσεις οργανωτικού χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο της Επιστημονικής αυτής συνάντησης (ενδεικτική ημερομηνία ορίστηκε η 14 Ιουλίου) θα γίνουν ακόμη παρουσιάσεις από Ομάδες Εργασίας του Δικτύου (πχ ομάδα εργασίας στην εκπαίδευση), καθώς και συζήτηση για την οργάνωση ανοικτής ημερίδας με προσκεκλημένους εξωτερικούς ομιλητές στο τέλος του έτους.