Το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet προτείνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν κοινό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και μελέτη τεχνολογιών και συστημάτων που χρησιμοποιούν ως μέσο το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα προτείνεται ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο με αντικείμενο την επιστήμη του Ιστού (web science) με ιδιαίτερη έμφαση σε τεχνολογίες για το μελλοντικό διαδίκτυο. Ο κωδικός του προτεινόμενου δικτύου είναι WebScienceNet. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι τώρα 23 μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών που υπηρετούν σε 10 διαφορετικά Τμήματα
Ιστότοπος Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικού Οργάνου

1η Συνεδρίαση Εκτελεστικού Οργάνου Δικτύου WebScienceNet

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου συνεδρίασε το εκτελεστικό πενταμελές όργανο του δικτύου μας, παρόντες ήταν: Ν.Αβούρης, Ο. Κουφοπαύλου, Ι. Γαροφαλάκης, Ν. Τσέλιος (Π. Τριανταφύλλου απουσίασε δικαιολογημένα λόγω μαθήματος)

Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες
του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, μετά την απόφαση της ολομέλειας για οργάνωση ημερίδας με θέμα τις επιστήμες του ιστού, το πενταμελές προτείνει την οργάνωση της ημερίδας στο διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010.
Υπάρχει πρόταση συνδιοργάνωσης της ημερίδας με άλλη σχετική συνάντηση που θα γίνει στην Πάτρα 4-5 Νοεμβρίου 2010.
Σχετικά με την οργάνωση της ημερίδας αποφασίστηκε να προταθεί στην ολομέλεια κάθε ομάδα εργασίας του δικτύου να οργανώσει μια συνεδρία της ημερίδας.
Για αυτό λοιπόν παρακαλούνται τα μέλη του δικτύου να προτείνουν θεματικές ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν το συντονισμό των σχετικών συνεδριών και πρόσκληση σχετικών ομιλητών. Οι ομιλίες θα είναι μετά απο πρόσκληση στα Ελληνικά.
Οι ομιλητές θα μπορεί να είναι απο Ελληνικά Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και εταιρείες και το δίκτυο θα μπορεί να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους.
Σκοπός των ομιλιών είναι η παρουσίαση των δραστηριοτήτων των διάφορων
Ελληνικών ομάδων σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη του ιστού.

Για το καλύτερο συντονισμό της ημερίδας (που αν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί
να είναι και δίημερίδα) παρακαλούνται όλα τα μέλη του δικτύου σε συνέλευση της ολομέλειας
τη Δευτέρα 31 Μαίου και ώρα 10.30 π.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων του
τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Θα συζητηθούν και άλλα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: